Solide spirituele wortels terugvinden

Ik krijg geregeld de vraag waar mijn spirituele wortels vandaan komen. Waarop ik mij baseer als ik werk met mensen. Mijn oprechte antwoord is dat die basis altijd al in mijzelf heeft gehuisd en dat ik het zicht erop lange tijd kwijt was. Ik heb mijn spirituele wortels dus ook moeten terugvinden. Zoals dat mogelijk ook voor jou het geval is. In dit artikel vertel ik over bruikbare helpers bij het terugvinden van spirituele wortels, die zich voor mij en vele anderen bewezen hebben voorbij modegrillen.

Afgelopen week heb ik twee uur besteed aan het opnieuw bekijken van een aantal lezingen van Eckart Tolle via youtube. Over onderwerpen die ik in mijn werk geregeld tegenkom, ook privé in gesprek met goede vrienden en geliefden. Het grote voordeel van de manier van presenteren van Tolle is dat hij dat toegankelijk weet te doen, zonder te gaan zweven en in congruent en to the point taalgebruik. Dat is een grote prestatie, aangezien hij wijst naar iets dat voor velen nog onzichtbaar is en toch weet hij dat zichtbaar te maken. Door er subtiel naar te wijzen.

Er is nog een andere reden dat zijn werk belangwekkend is. In de kern is het een uitwerking en voortzetting van het werk van Jiddu Krishnamurti. Voor de mensen die hem niet kennen: dat is voor mij de meest toonaangevende wijsgeer en non-goeroe van de vorige eeuw, die zijn hele leven in dienst heeft gesteld van de ontwikkeling van de menselijke geest. Zodanig dat de ellende in de mens en de maatschappij wėl oplosbaar zijn. Zijn werk bestudeerde ik zelf en dan voornamelijk de dialogen die hij had met David Bohm, omdat Krishnamurti op zichzelf niet altijd even toegankelijk is. Ondanks het feit dat hij het wel degelijk zeer scherp ziet. Zijn werk is niet voor niets volledig toegankelijk gemaakt. Zowel in boeken, als in beeld- en geluidsmateriaal.

Het vraagt doorzettingsvermogen hem te doorgronden, zelfs als dat mede via de eveneens helderdenkende fysicus David Bohm gebeurt. Luister voor je comfort naar Tolle dus, als je de inzichten van Krishnamurti makkelijker verteerbaar toegediend wilt krijgen.

Er zijn veel meer fragmenten die ik hier kon opvoeren die zullen helpen bij het ontwikkelen van bewustzijn over onze geestelijke processen en hoe die samenhangen met ons welzijn. Hier heb je een eenvoudig toegankelijk begin. 

Per fragment licht ik hieronder beknopt de inhoud uit, waaruit ook de samenhang tussen de fragmenten blijkt.

  • Ego-identity and the path to inner peace behandelt de kern van het egovraagstuk waar we allemaal mee worstelen en dat ons van contact met onze essentiële bron vandaan houdt. Gevangen in een gehechtheid aan vorm. Op de wijze zoals hij het neerzet is het tevens de basis van de hierna volgende fragmenten. Daarin ook de notie dat ons ego, met het instrument denken, een wereld van illusies in stand houdt en zo contact met onze essentiële bron belemmert.
  • Can we trust our feelings and intuition? is een uiteenzetting over wat het verschil is tussen gevoelens en intuïtie vanuit de essentiële bron en die vanuit de ego-identiteit en hoe je weet uit welke bron de gevoelens en intuïtie komen. Zodat je daarin onderscheid kunt leren maken en daarmee niet meer onnodig energie hoeft te steken in het onderhouden van de ego-identiteit.
  • Dat breidt hij in het volgende fragment verder uit naar een verkenning van wat werkelijk vertrouwen dan eigenlijk is en welke rol ons denken feitelijk speelt om vertrouwen te ondergraven, als we vanuit onze ego-identiteit werken en hoe dat zit als we vanuit onze essentiële bron werken. Confidence and The Source of True Satisfaction.
  • Dit laatste fragment brengt in beeld hoe “negatief denken” verbonden is met de ego-identiteit en het pijnlichaam en het mechanisme waarlangs we beide onbewust blijven voeden. Vanuit de misperceptie dat we onszelf daarmee helpen. Het is de paradox van ellendige zelfondergraving waaraan we zijn gehecht geraakt, die voelt als zelfhulp die ons schijnbaar beter laat voelen. Hij ontmaskert deze verslaving als destructief en ego-bevestigend. Breaking Addiction to Negative Thinking.

Mijn overtuiging is dat deze fragmenten je op weg zullen helpen met je bewustzijn over en inzicht in jezelf. Voor degenen die meteen of later nog rechtstreeks met Krishnamurti kennis willen maken volstaat het zijn naam in een zoekmachine te laten zien en je krijgt miljoenen hits. Mijn advies: bekijk de video: “the future of humanity”, waarin Jiddu Krishnamurti en David Bohm met elkaar in gesprek zijn. Het is adembenemend diep materiaal, dat ik zelf al minstens dertig keer heb gezien over een periode van 15 jaar en elke keer weer wordt ik door nieuw inzicht verrast. Tijdloos. Zuiver. Angstaanjagend en hoopgevend tegelijk.

Ik wens je een inspirerend reis terug naar je eigen solide spirituele wortels.

Is deze tekst aanleiding voor je om een gesprek aan te gaan, dan kun je op deze pagina een afspraak maken. Als je twijfelt of ik je kan helpen, oriënteer je dan eerst op de rest van mijn site en als de twijfel blijft, stel me jouw vraag dan via de contactpagina. Je krijgt een eerlijk antwoord, of mijn telefoonnummer als de vraag me niet helder is. Tot dan!