Kijk maar eens of je een of meerdere van de volgende lasten herkent bij jezelf…

 • Je ervaart een gebrek aan zingeving en vervulling en wilt je weer bevlogen en geïnspireerd kunnen voelen.
 • Je ervaart moeite om hulp te vragen, terwijl je weet dat je het nodig hebt. Je vraagt je af hoe je daarvoor open kunt gaan staan.
 • Je ontdekt dat je jezelf moeilijk kunt openen naar een ander en ziet je relaties daar onder lijden. Je vraagt je af hoe je zonder innerlijke spanning open kunt zijn.
 • Je bent herstellend van burn-out en wilt de onderliggende vraagstukken leren kennen en aanpakken.
 • Je hebt een groot verlies geleden en komt moeilijk uit het verdriet. Je vraagt je af wat je verder helpt.
 • Je levensvreugde is zover weggezakt dat je vaak gevoelens ervaart die op depressie lijken: dat wil je ombuigen.
 • Je voelt je eenzaam en het lukt je niet om voldoende menselijk contact te organiseren.
 • Je ervaart hoge niveaus van faalangst als je moet presteren en wenst daarin te leren ontspannen.
 • Je komt uit een scheiding en wilt leren om je boosheid en verdriet los te laten omdat die je in de weg zitten bij het oppakken van je leven, waaronder de omgang met je ex-partner en je kinderen.
 • Je kunt werk moeilijk loslaten vanuit een drang tot perfectionisme. Je wenst ook met een minder perfect resultaat tevreden te kunnen zijn en vraagt je af hoe dat kan.
 • Je ervaart terugkerende conflicten in je (intieme) relatie(s) die daardoor onder druk staan en vraagt je af hoe dat is te voorkomen.
 • Het is je onmogelijk om grenzen te voelen en te stellen en je wenst dat wel te gaan kunnen, zodat je beter voor jezelf kunt zorgen.
 • Je ervaart moeite om relaties aan te gaan en hebt daarbij veel onzekerheid bij je. Je wilt leren je vanuit ontspanning te verbinden.
 • Het lukt je maar moeilijk om een probleem dat zich voordoet los te laten en verzandt zo in piekeren dat je ook uit je slaap houdt. Hoe kan het anders?
 • Je hebt grote moeite met ontvangen van feedback, omdat je er metaal/emotioneel op onderuit gaat. Je wenst dit te leren ontvangen en aan te nemen, omdat je ook begrijpt dat die niet voor niets gegeven wordt.
 • Je durft niet voor je eigen behoeften op te komen, bang als je bent voor afwijzing. Je wilt leren voor je eigen behoeften te zorgen.
 • Het kost je grote moeite om intimiteit te ontvangen en je merkt dat je vooral druk in je hoofd bent in het contact. Hoe kun je dat veranderen en leren om ontspannen te genieten?
 • Als zich een vraagstuk voordoet gaat je denken met je aan de haal: je overdenkt eindeloos en komt niet tot een oplossing. Hoe kan dat anders?
 • Wanneer je een lastige situatie aanpakt blijkt je oplossing toch niet te kloppen. Je was niet in afstemming met jezelf en met anderen. Hoe kun je denken en voelen in contact integreren?

Heb je herkenning gevonden? Lees verder over een oplossing.