Kijk maar eens of je een of meerdere van de volgende symptomen herkent bij jezelf…

 • Je ervaart een gebrek aan zingeving en vervulling en wilt je weer bevlogen en geïnspireerd kunnen voelen.
 • Je ervaart moeite om hulp te vragen, terwijl je weet dat je het nodig hebt. Je vraagt je af hoe je daarvoor open kunt gaan staan.
 • Je ontdekt dat je jezelf moeilijk kunt openen naar een ander en ziet je relaties daar onder lijden. Je vraagt je af hoe je zonder spanning open kunt zijn.
 • Je bent herstellend van burn-out en wilt de onderliggende vraagstukken leren kennen en aanpakken.
 • Je hebt een groot verlies geleden en komt moeilijk uit het verdriet. Je vraagt je af wat je verder helpt.
 • Je levensvreugde is zover weggezakt dat je vaak gevoelens ervaart die op depressie lijken: dat wil je ombuigen.
 • Je ervaart hoge niveaus van faalangst als je moet presteren en wenst daarin te leren ontspannen.
 • Je komt uit een scheiding en wilt leren om je boosheid en verdriet los te laten omdat die je in de weg zitten bij het oppakken van je leven.
 • Je kunt werk moeilijk loslaten vanuit een drang tot perfectionisme. Je wenst ook met een minder perfect resultaat tevreden te kunnen zijn en vraagt je af hoe dat kan.
 • Je ervaart terugkerende conflicten in je (intieme) relatie(s) die daardoor onder druk staan en vraagt je af hoe dat is te voorkomen.
 • Het is je onmogelijk om grenzen te voelen en te stellen en je wenst dat wel te gaan kunnen, zodat je beter voor jezelf kunt zorgen.
 • Je ervaart moeite om relaties aan te gaan en hebt daarbij veel onzekerheid bij je. Je wilt leren je vanuit ontspanning te verbinden.
 • Het lukt je maar moeilijk om een probleem dat zich voordoet los te laten en verzandt in piekeren dat je ook uit je slaap houdt. Hoe kan het anders?
 • Je hebt grote moeite met ontvangen van feedback, omdat je er metaal/emotioneel op onderuit gaat. Je wenst te leren dit te leren ontvangen en aan te nemen.
 • Je durft niet voor je eigen behoeften op te komen, bang als je bent voor afwijzing. Je wilt leren goed voor jezelf te zorgen?
 • Het kost je grote moeite om intimiteit te ontvangen en je merkt dat je vooral in je hoofd zit. Hoe kun je dat veranderen en leren genieten?
 • Als zich een vraagstuk voordoet gaat je denken met je aan de haal: je overdenkt eindeloos en komt niet tot een oplossing. Hoe kan dat anders?
 • Wanneer je een lastige situatie aanpakt lijkt je oplossing niet te kloppen: je zet je gevoel niet in. Hoe kun je denken en voelen integreren?

Heb je herkenning gevonden? Lees verder over een oplossing.