Samenvatting

De essentiële elementen voor succes bij verandering zijn: je eigen motivatie, juiste helpers en een op jou afgestemde aanpak. Hierna bespreken we elk van deze drie elementen afzonderlijk.

Bevraag je motivatie

Het zal je niet verbazen als ik aangeef dat jouw motivatie om iets op te lossen doorslaggevend is voor je eigen succes daarin. Als jouw last je onvoldoende ongemak geeft, zou ik niet beginnen aan een verandering, om de eenvoudige reden, dat de verandering zelf, zeker in het begin, ook ongemak oplevert. Dat is zo, omdat we een bepaald gedragspatroon jarenlang hebben geoefend. Het zit in ons verankerd en dat te veranderen levert weerstand op. Je pijn moet dus groot genoeg zijn en de gewenste verandering moet je echt iets wezenlijks opleveren. Voel dus goed na of het ongemak dat jij ervaart je en je wens jou sterk motiveren. Je ziet hier dat het weinig zinvol is zonder voldoende eigen motivatie, te gaan zoeken naar juiste helpers en een op jou afgestemde aanpak

Helpers zijn noodzakelijk

Als je besluit een proces van verandering in te gaan, is het van belang dat jij je realiseert dat je dat beter niet alleen kunt doen. We hebben allemaal de neiging om een oud en niet effectief patroon in nieuwe vorm te her-creëren. Omdat het ons zo vertrouwd is. Daarmee schieten we niets op.
Zuiver kijken naar onszelf is lastig, omdat we door onze blinde vlekken heen moeten leren kijken en daarbij zit dat oude patroon voortdurend  hinderlijk in de weg.

Vreemde ogen helpen, omdat die op het punt waar jij last ervaart niet dezelfde vertekening of blinde vlek hebben als jijzelf. Ze kijken nuchter en helder met jou naar en door je blinde vlek.
Een gekwalificeerde helper is dus iemand die tenminste dat met je kan doen. Met je eigen motivatie op niveau èn een juiste helpers, heb je alleen nog een op jou afgestemde aanpak nodig.

Passende helper, passend proces?

Dat is iemand die dus op het punt van jouw patroon, zelf voldoende vrij is en daar bewustzijn over heeft. Velen vragen zich af hoe ze het beste zo iemand kunnen vinden. Je kent immers je eigen probleem nog niet, laat staan dat je er dan gemakkelijk de juiste persoon bij zou kunnen vinden.

Daarom geef ik je het volgende advies. Knoop een gesprek aan met meerdere (drie is genoeg) potentiële helpers (met ervaring in en bewustzijn bij jouw vraagstuk), waartoe jij je in het contact als vanzelf voelt aangetrokken. Ervaar in het contact hòe elk je aanspreekt en wat ze je te zeggen hebben. Zij gaan met elkaar je vraagstuk verder verhelderen. Maak dan je keuze met wie je zou willen werken aan een oplossing.
Laat je keuze vallen op iemand die het je weliswaar ongemakkelijk maakt door confronterende vragen te stellen, maar je tegelijkertijd een gevoel van veiligheid geeft, omdat jij je gezien en begrepen voelt. Dat heb je nodig om zowel uitgedaagd te raken, als jezelf te kunnen blijven uiten. Het is dus iemand waardoor jij je laat aanspreken èn die zich laat aanspreken door jou, in de zin van op gevoelsniveau contact maakt met je vraagstuk. Onderscheid dat van iemand die iets theoretisch/afstandelijk benadert.
Het beleefde contact met je vraagstuk maakt de weg vrij om een proces in te richten dat specifiek op jou gericht is.

Spreek met de persoon van je keuze om te beginnen drie gesprekken af. Evalueer dan samen of en hoe het voor je werkt en maak op grond daarvan de keuze om door te gaan of met een ander verder te gaan kijken. Er zijn altijd twijfels in deze processen. Zo’n evaluatiemoment helpt om die samen expliciet te onderzoeken.
Ga je samen door dan maakt je helper samen met jou een behandelplan. Dat is geen dichtgetimmerde dienstregeling. Wèl is het vooral een reisbeschrijving op hoofdlijnen, evaluatiemomenten en een helder einddoel.

Nu heb je je basis op orde: je eigen motivatie, juiste helper(s) en een op jou afgestemde aanpak.

Je bent welkom om te onderzoeken of ik een juiste persoon voor jou ben. Hier vind je mijn nummer om even te bellen en af te stemmen over je vraag en of die bij mij op de juiste plak kan landen. Dat maakt een intakegesprek niet overbodig, omdat we daarin dieper op je vraagstuk in kunnen gaan. Dat doen we niet telefonisch. Hier kun je een afspraak maken voor een dergelijk gesprek.