Afhankelijk van degene die ik voor me heb, de situatie en het vraagstuk waarmee je komt draag ik vanuit diverse rollen bij aan je ontwikkeling. In elk van die rollen handel ik vanuit de vragen die opkomen. Vragen maken open. Als je leert leven met vragen i.p.v. te streven naar definitieve antwoorden, roep je ontwikkeling op. Als vanzelf.

Als schrijver

Vanaf 2002 schreef ik 80 + korte verkennende essays over de essentie van mens en professional zijn. Ik schreef ze in eerste instantie voor mezelf om tot helderheid te komen. Deze geschriften kunnen ook aanjagers zijn voor jouw proces. Ze bieden ingangen voor zelfreflectie, zijn een haakje naar inzicht en roepen zo ontwikkeling op.

Als je ze leest, behandel de geschriften dan niet als ‘waarheid’, maar als mogelijkheden tot zelfonderzoek. Oprecht onderzoek stimuleert je ontwikkeling. Dus kijk welke gedachten en gevoelens ze oproepen en welke vragen opkomen. Het devies is daarbij: “langzaam is al snel”. Het gaat om laten doordringen. Ben benieuwd naar het effect op jouw gevoelswereld. Mogelijk wil je er verder over praten om jouw ‘waarheid’ te ontdekken. Dat kan in uitwisseling met mij.

In de webshop vind je de beschikbare losse essays en bundels, onder blogs gratis artikelen.

Als coach

De meest impactvolle manier van met mij werken is in individueel contact. Vanuit die rol gaan we naar de kern van jouw vraagstuk. Dat kan ik alleen maar liefdevol, geduldig en duidelijk doen. Onze tijd is kostbaar. Niettemin maak ik geen haast. Want ik weet: gras groeit niet harder door eraan te trekken.

Jouw voortgang hangt behalve van je eigen werktempo, ook af van waar jij mee komt en welke hulpvraag je daarbij stelt. Als je weet dat er iets schort en je kunt je hulpvraag niet stellen, dan is dat duidelijk te krijgen het eerste dat we te doen hebben. Dan zeg je gewoon: “het gaat niet goed en ik weet niet wat ik ermee aan moet”. Dan is het enige dat je te doen hebt: je te laten bevragen.

Als we elkaar nog niet kennen beginnen we altijd met een intake, om op tafel te krijgen wat er speelt en waar dat om lijkt te draaien. Elke sessie sluiten we af met samen vast te stellen wat de beste voorbereiding is op een nieuwe ontmoeting, als we er beide van overtuigd zijn dat die zinvol is. In de webshop vind je de mogelijkheden en mijn beschikbaarheid.

Als gespreksleider

Als ervaren gespreksleider werk ik met groepen mensen, die een paar uren rondom een thema samenkomen. Dat zijn universele onderwerpen zoals bijv.: scheiding, burn out, eenzaamheid, assertiviteit en depressie. Deze kunnen worden ervaren als lastige en persoonlijke vraagstukken. De bedding van een groep die geleid wordt om daarin uit te wisselen en te leren, is zeer krachtig en biedt een laagdrempelige ontwikkelingsmogelijkheid. Je doet het wel zelf, maar niet alleen.

De thema’s die de komende periode aan de orde komen, vind je in de agenda in de webshop. Wellicht herken je ze in jezelf. Het kan ook zijn dat je iemand in je omgeving kent, voor wie een thema-bijeenkomst interessant is. Je helpt hen (en mij) door hen op deze groepsbijeenkomsten te wijzen. In de webshop en de agenda vind je informatie over de geplande groepen.

Als trainer

Ik verzorg groepstrainingen die je ontwikkeling op belangrijke terreinen van je professionaliteit en persoonlijke vervulling stimuleren. Denk bijv. aan: communicatieve vaardigheid, zelfstandig functioneren, effectief samenwerken, luistervaardigheid, jezelf laten zien, feedback geven, grenzen stellen, ruimte innemen en effectieve zelfzorg.

Om je ontwikkeling te kunnen verankeren, verdiepen we op wat jouw kwaliteiten en vaardigheden in ontwikkeling brengt. Dat is individueel maatwerk, binnen een universele training. De trainingen focussen steeds op verbinding maken met wat er bij jou speelt, dat te doorgronden, het herroepen van hinderende overtuigingen, het daarover delen met elkaar en het oefenen met nieuw gedrag.

Zo krijg je een intensieve en compacte mogelijkheid tot persoonlijk groei en kun je met steun je individuele en professionele ontwikkeling grondig ter hand nemen.

Een training heeft een doorlooptijd van maanden, waarin minimaal 50% zelfwerkzaamheid.

Informatie over de geplande trainingen vind je in de webshop en in de rubriek “verwacht” zie je wanneer ze gepland zijn.