Themabijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die zich willen oriënteren op een vraagstuk dat in hun leven speelt en daarin anderen ontmoeten om daarmee samen te verdiepen. De bijeenkomsten hebben het karakter van een korte lezing, met aansluitend daarop onderlinge uitwisseling.

Per thema vind je of, wanneer en waar er een bijeenkomst gepland staat.

Als er een thema is dat je boeit en waar je op in zou willen stappen, laat me dat dan weten via de contactpagina.

20,00

Deze themabijeenkomst gaat in op hoe scheiden geen drama hoeft te worden, als het je lukt om als volwassenen met elkaar samen te werken. De uitdaging is om samen een werkbare omgang te creëren, terwijl je pijn hebt en geen zin. Daarom een gezamenlijk gesprek over wat je kunt doen om de gevolgen van uit elkaar gaan zo goed mogelijk op te vangen en daarvan zelfs te groeien als mens.  

20,00

Spiritualiteit is concreet en tastbaar. Levert betekenis en zingeving op. Moet toetsbaar zijn, om er in te kunnen aarden. Wat dat inhoudt, wat je dan doet, nalaat en welke mogelijkheden dat oplevert, daarover gaat deze themabijeenkomst.

20,00

Deze themabijeenkomst biedt hulp aan bij het overwinnen van een burn out, door te wijzen op de kansen die in deze ziekte aan de orde zijn: leren vervullen van de eigen behoeften en het doorgronden van gedachten en gedragspatronen die dat verhinderen. Beide elementen helpen de burn out genezen en herhaling structureel voorkomen.

20,00

Deze themabijeenkomst gaat over hoe je depressie kunt omzetten naar levensvreugde, door onder ogen te nemen wat de depressie heeft veroorzaakt en daar een andere verhouding mee aan te gaan.