Zelfafwijzing en patroon

Alle klachten die je hiervoor zag en ook de klachten die er niet tussen staan, hebben een oorzaak in de vorm van een ooit door jezelf gemaakte afwijzing van je natuurlijke compleetheid. Daarmee was je niet langer in staat om voor al je behoeften te zorgen. Dat heeft voor problemen gezorgd. De afwijzing is herstelbaar. Daarmee de problemen oplosbaar. Dàt is de basis van al het werk dat uwe samen te doen hebben.

De afwijzing bestaat uit een onjuiste overtuiging over jezelf en een aantal geboden en verboden waaraan jij vervolgens in je gedrag moest gaan voldoen. Dat geheel van overtuiging, ge- en verboden en gedragingen noemen we: een patroon. Dat patroon loop je vaak af, zonder precies in de gaten te hebben hoe het werkt en waarop het is gebaseerd.
Het drama is dat de overtuiging waarin je bent gaan geloven feitelijk niet klopt evenals het daarop gebaseerde gedrag. Dat feit houdt je vandaan bij je natuurlijke regel- en herstelvermogen. Je voelt nu de last daarvan èn bent hulpeloos daarmee.

Je lichaam helpt via emoties

De onjuiste overtuiging komt uit een fase van je leven waarin jij, nog naïef en onbewust, uit noodzaak besloot om je tegen je zin en belang aan te passen. Daarvoor moest je een essentieel stuk van jezelf gaan onderdrukken. Die keuze maakte je incompleet. Je bent een stuk van jezelf gaan onderdrukken met het doel te kunnen (over)leven en precies dat maakt je ongelukkig. De bedoeling van je lichaam is dat je daarin weer vrij gaat zijn. Daarom geeft je lichaam consequent signalen af in de vorm van emoties. Het is je aan het helpen. Het is jouw opdracht die hulp te aanvaarden en daarvoor moet jij je emoties, weer leren verstaan en daarnaar handelen. Nu je volwassen bent, kun jij daarmee je ‘oude’ patroon gaan heroverwegen en herroepen als jij oprecht inziet dat dit niet goed voor je werkt omdat het je niet helpt om voor je behoeften zorg te dragen.

Bewust ander gedrag leren kiezen

Een ‘oud’ patroon is er voortdurend en veelal onbewust. Je ervan bewust te worden dàt het er is, hoe het patroon bij jou werkt en de negatieve impact ervan op jouw leven te gaan zien, is wat je eerst te doen hebt. Vanuit bewustzijn leer jij jouw ‘oude’ overtuiging los te laten. Actief. Door nieuw gedrag te kiezen dat jou wel dient en dan via de emotionele respons vanuit je lichaam te ervaren óf en dát dit kloppend is. Klopt het niet, dan is er nog een correctie in je overtuigingen/gedrag nodig. Aanvullend helpt het om het patroon in beeld te brengen; bewust ander gedrag te kiezen is de ware sleutel.

Dit vormt het fundament onder het oplossen van de lasten waaronder je gebukt gaat.
De rest is consequent oefenen in het leven dat een overdaad aan oefenstof aanbiedt. Door het juiste voor jou te blijven doen herwin jij je levenskracht en ervaar je levensvreugde. Dat zijn je beloningen die helpen om te volharden.

Een dergelijk proces vraagt aandacht en volharding, omdat eenmaal ingesleten patronen niet zomaar zijn verdwenen en je daarin nog geregeld en helaas onvermijdelijk zult terugvallen. Daarop dienen we ons dus voor te bereiden. Dat maakt de ontwikkeling van bewustzijn over wat je voelt, denkt en doet: noodzakelijk. Dat biedt je een basis om consequent te corrigeren als dat nodig is, met je emoties als belangrijkste gereedschap.

Wat zijn nu je eerste stappen? Lees daarover meer in op weg gaan met veranderen.