Het ligt voor de hand dat jij je onzeker en onthand voelt hoe jij je eigen vraagstuk moet zien en aanpakken. Je wenst dat je met iemand te maken krijgt die herkent wat er bij je aan de hand is en die je liefst meteen perspectief op de oplossing biedt.
Voor zover dat mogelijk is in kort bestek, geef ik dat.

Het is onmogelijk om alle vraagstukken die eerder bij me voorbijkwamen hier te benoemen, maar de meest voorkomende zijn onder ‘Last?’ benoemd.

Daarna duid ik in ‘Oplossing!’ de kern van al die lasten en hoe deze kunnen worden opgelost. Daar vind je ook een beschrijving van het soort van het proces dat je door zult maken.

In ‘Op weg gaan’, krijg je adviezen mee over waar je op kunt letten bij je eigen eerste stappen.

Als je benieuwd bent hoe mensen reageerden op mijn werk met hen, dan vind je dat hier.