Het ligt voor de hand dat jij je onzeker en onthand voelt hoe jij je eigen vraagstuk kunt zien en aanpakken. Je bent sinds 2020 9 van de 10 keer een vrouw en ouder dan 40. Je zoekt iemand die herkent wat er bij je aan de hand is en die je snel perspectief op de oplossing biedt.
Voor zover dat mogelijk is in kort bestek, geef ik je dat nu.

Het is ondoenlijk en onpraktisch om alle vraagstukken die in 25 jaar praktijk bij me voorbijkwamen hier te benoemen, daarom vind je de meest voorkomende onder ‘Last?’ benoemd.

Daarna in ‘Oplossing!’ de kern van al die lasten en hoe ik dit aan zal pakken de vorm van een procesbeschrijving waarin de belangrijkste elementen zijn benoemd.

In ‘Op weg gaan’, krijg je adviezen mee over waarop te letten bij je eigen eerste stappen: het zoeken en vinden van de geschikte helpers.

Als je benieuwd bent hoe mensen die met me werkten terugkijken op hun proces met mij, dan vind je hier wat ze daarover aan jou wilden zeggen.