Wat je in de essays leest is in eerste instantie niet voor jou geschreven. Ik schreef dat voor mezelf. Anderen vertelden me dat het ook voor hen van waarde was. Daarom bied ik het hier aan. Voor anderen leesbaar schrijven is en blijft voor mij bovendien een aandachtspunt. Dat lukt me soms. Ik weet alleen niet wanneer. Je mag me aangeven waar je moeite hebt, mogelijk afhaakt en waarom. Hoe je het liever zou lezen. Hier kun jij je opmerkingen kwijt: overessays@joslavrijssen.nl

Deze essays, klein en groot, werken als een oprakeltekst. Iedereen denkt anders; iedereen verstaat daarom iets anders. Waar het om gaat is dat je op je laat inwerken wat het met je doet; dat jouw denken en voelen kenbaar worden. Dat er zo mogelijkheden ontstaan om onderzoek te doen. Niet dat je daardoor definitieve waarheid vindt, waaraan je je opnieuw kunt hechten. Die zogenaamde waarheid helpt je niet verder en dat geldt daarom ook voor daaraan hechten. Hoe graag je dat ook waar zou willen hebben.

Je krijgt hier iets van waarde aangeboden, waaronder dat het a-commercieel geschreven is. Bij jouw openstelling staat de prijs niet in verhouding tot de waarde van de ontwikkeling die erdoor kan worden aangeroepen. Drink een kop koffie en een trappist in de stad, dat ben je morgen weer kwijt. Voor datzelfde geld vind je hier stof die je hele leven meegaat. Laat je inspireren; gun jezelf de kans daarop!

12,00

Omvat 4 samenhangende verdiepende essays, rondom (on)zekerheid, waarheid, benieuwdheid en onafhankeijkheid. Titels: 'omgang met onzekerheid'; 'werkend werkelijk onwetend en benieuwd'; 'over de persoonlijke keuze tot werkelijkheid'; 'impartialis in wording'.

12,00

Omvat 4 samenhangende verdiepende essays, rondom (on)zekerheid. Titels: 'luisteren, luisterde, geluisterd'; 'werkend werkelijk onwetend en benieuwd'; 'inzake weten en onafhankelijkheid via verwachtingen'; 'over de verhouding tot politiek en waarheid via betekenis'.

10,00

Omvat 3 samenhangende verdiepende essays rondom beleving van afgescheidenheid en de gevolgen voor menselijke behoeften en gedrag. Titels: 'heel of afgescheiden?, dat is de vraag!'; 'mens'; 'illusies betreffende de aard van het menselijk verstand'.

5,00

Omvat 2 samenhangende verdiepende essays rondom focus in aandacht. Titels: 'koester de moeiteloosheid'; 'alles is anders met aandacht'.

12,00

Omvat 4 samenhangende verdiepende essays rondom thema's: zelfbewustzijn en zelfafwijzing. Titels: 'kracht is leven naar beperking'; 'zonder ontwikkeling van bewustzijn over ontwikkeling geen ontwikkeling'; 'inzake de heling van zelfafwijzende patronen'; 'hoe te houden'.

10,00

Omvat 3 samenhangende verdiepende essays rondom thema's: Jezelf zien, jezelf afwijzen, jezelf blootgeven. Titels: 'je verwart me'; 'inzake de heling van zelfafwijzende patronen', 'van binnen naar buiten werken'.

10,00

Omvat 3 samenhangende verdiepende essays rondom thema's: destructiviteit en constructiviteit in contact; hechting aan waarheid en de gevolgen op interactie. Titels: 'interactiestijlen en hun betekenis'; 'over de verhouding tot politiek en waarheid via betekenis'; 'hetgeen ertussen zit'.

0,00

Omvat 3 stukken die de lezer de gelegenheid geven een eerste indruk te krijgen van het leven, werken en de intentie van Jos. Bevat: een persoonlijke levensgeschiedenis in: 'van de schrijver'; een overzicht van allerlei opdrachten, die de breedte van de werkervaring verhelderen in: 'werkempirie van deze ervaringskundige'; de intenties onder voortgezet zelfonderzoek en persoonlijke ontwikkeling in: 'aan die ik liefheb'.

5,00

Omvat 4 licht verteerbare, niettemin diep reikende essays met elk hun eigen thema die je laten kennismaken met de schrijfstijl en een eerste indruk van wat hier zoal is te vinden. Bevat: 'een'; 'en ander'; 'luiheid is van alle deugden de grootste'; 'zonder geheugen is elke dag weer fris'.

20,00

Leesmateriaal bij de cursus: "regie over je eigen leven", ter voorbereiding op elke bijeenkomst.