Omvat 4 samenhangende verdiepende essays, rondom (on)zekerheid, waarheid, benieuwdheid en onafhankeijkheid. Titels: ‘omgang met onzekerheid’; ‘werkend werkelijk onwetend en benieuwd’; ‘over de persoonlijke keuze tot werkelijkheid’; ‘impartialis in wording’.

12,00

Vanuit de thema’s: ‘vasthouden en loslaten’, deze selectie uit ‘essenties’. In de hoop dat de verschillende perspectieven van waaruit die thema’s aan de orde komen, de lezer zullen helpen aan nieuwe inzichten in de eigen vasthoudendheid.

Daaronder hoe vasthouden belemmerend werkt, zodat loslaten kan worden gezien als een te ontwikkelen eigenschap, met als gevolg gewenste ontwikkeling. Niet andersom.