Omvat 3 samenhangende verdiepende essays rondom beleving van afgescheidenheid en de gevolgen voor menselijke behoeften en gedrag. Titels: ‘heel of afgescheiden?, dat is de vraag!’; ‘mens’; ‘illusies betreffende de aard van het menselijk verstand’.

10,00

Mijn visie op de aard van ons denken over onszelf en in de werkelijkheid en de gevolgen die dat heeft voor menselijk ervaren, zich uitend in behoeften en gedrag.

Hier komen twee visies tegenover elkaar te staan. Hoe de mens van nature is en hoe deze zich gewaar is achter de versluiering van illusies. Met alle ook zelfdestructieve gevolgen van dien.
Daarin een centrale plaats voor de kwaliteit van ons denken en dan in het bijzonder de gewoonte een illusoir centrum in stand te houden, waarmee de vorming van verdere illusies wordt aangejaagd.

Wat hier staat klopt precies met wat het is en ik realiseer me dat dit de lezer vooraf nauwelijks troost en richting zal bieden.

Mijn advies hier is: ga er open in.
Begin te lezen bij ‘mens’ en lees het nog eens twee keer door in een week tijd. Pak dan ‘illusies betreffende de aard van het menselijk verstand’ en behandel dat op dezelfde manier. Pas tot slot en nadat je de eerdere twee nog eens tot je hebt genomen begin je aan ‘heel of afgescheiden?: dat is  de vraag!’