12,00

Omvat 4 samenhangende verdiepende essays, rondom (on)zekerheid, waarheid, benieuwdheid en onafhankeijkheid. Titels: 'omgang met onzekerheid'; 'werkend werkelijk onwetend en benieuwd'; 'over de persoonlijke keuze tot werkelijkheid'; 'impartialis in wording'.

12,00

Omvat 4 samenhangende verdiepende essays, rondom (on)zekerheid. Titels: 'luisteren, luisterde, geluisterd'; 'werkend werkelijk onwetend en benieuwd'; 'inzake weten en onafhankelijkheid via verwachtingen'; 'over de verhouding tot politiek en waarheid via betekenis'.

10,00

Omvat 3 samenhangende verdiepende essays rondom beleving van afgescheidenheid en de gevolgen voor menselijke behoeften en gedrag. Titels: 'heel of afgescheiden?, dat is de vraag!'; 'mens'; 'illusies betreffende de aard van het menselijk verstand'.