Wat je in de essays leest is in eerste instantie niet voor jou geschreven. Ik schreef dat voor mezelf. Anderen vertelden me dat het ook voor hen van waarde was. Daarom bied ik het hier aan. Voor anderen leesbaar schrijven is en blijft voor mij bovendien een aandachtspunt. Dat lukt me soms. Ik weet alleen niet wanneer. Je mag me aangeven waar je moeite hebt, mogelijk afhaakt en waarom. Hoe je het liever zou lezen. Hier kun jij je opmerkingen kwijt: overessays@joslavrijssen.nl

Deze essays, klein en groot, werken als een oprakeltekst. Iedereen denkt anders; iedereen verstaat daarom iets anders. Waar het om gaat is dat je op je laat inwerken wat het met je doet; dat jouw denken en voelen kenbaar worden. Dat er zo mogelijkheden ontstaan om onderzoek te doen. Niet dat je daardoor definitieve waarheid vindt, waaraan je je opnieuw kunt hechten. Die zogenaamde waarheid helpt je niet verder en dat geldt daarom ook voor daaraan hechten. Hoe graag je dat ook waar zou willen hebben.

Je krijgt hier iets van waarde aangeboden, waaronder dat het a-commercieel geschreven is. Bij jouw openstelling staat de prijs niet in verhouding tot de waarde van de ontwikkeling die erdoor kan worden aangeroepen. Drink een kop koffie en een trappist in de stad, dat ben je morgen weer kwijt. Voor datzelfde geld vind je hier stof die je hele leven meegaat. Laat je inspireren; gun jezelf de kans daarop!

1,00

Titelpagina van de essaybundel en leidende gedachten bij het schrijfwerk.

0,00

Inhoudsopgave van de essaybundel: "essenties". Hulp bij het overzicht.

0,00

Inleiding, nadat ik de onzin van inleiding op het gehele werk had ingezien.

2,00

Bezinning op mijn motivatie.

4,00

Verkenning van mens zijn en de eigenaardigheden van menselijke karakters. Over zelfwaarneming, bewustzijn, zelfafwijzing, illusies en het ontlopen van de werkelijkheid.

3,00

Verkenning van mijn eigen verhouding tot luisteren.

5,00

Verkenning van de aard van de werkelijkheid zoals we deze waarnemen en hoe deze fundamenteel is.

3,00

Visies op organisatie, organiseren en re-organiseren.

2,00

Wat te weten, alvorens tussenbeide te komen.

2,00

Wat bepaalt een gezonde verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever aangaande het te bereiken resultaat?

2,00

Over de omgang met onszelf gedurende het werk met anderen.

0,00

Levenservaring als loutering voor ambitie in het bestaan.

1,00

Grenzen aan de moeite anderen bij de les te houden.

2,00

Bevragen van de durf die we in ons bestaan in kunnen zetten voor ons eigen heil.

3,00

Over de innerlijke noodzaak via kleding een masker te laten zien.

3,00

Over het gericht opzoeken van wat je voedt en al het andere te laten.

5,00

Diepgravende verkenning van de illusoire bijdrage van waarheid aan ons bestaan.

2,00

Over welkom heten en onvoorwaardelijkheid.

4,00

Verkenning naar het belang van zelfaanvaarding en zelfzorg.

2,00

Verkenning van de omkering van de neiging vast te willen houden.

2,00

Buiten de paden van het betamelijk geachte gaan: waarom zou je dat doen?

3,00

Verkenning van wat reëel is om vooraf te vertellen en daarna af te spreken.