Verkenning van mens zijn en de eigenaardigheden van menselijke karakters. Over zelfwaarneming, bewustzijn, zelfafwijzing, illusies en het ontlopen van de werkelijkheid.

4,00

Voor mij persoonlijk was dit stuk de apotheose van bewustwording over de conditie van de menselijke geest, zoals ik dat bij mezelf kon ervaren en bij heel veel anderen ook, in relatie tot waarneembaar gedrag.  Het is een indringend stuk, dat de lezer dwingt om de eigen conditie onder ogen te nemen en is in die zin een belangwekkend stuk voor zelfbewustzijn en de ontwikkeling van een visie op hoe we leven tussen mensen en wat we daarin noodzakelijkerwijs zullen tegenkomen.