Wat je in de essays leest is in eerste instantie niet voor jou geschreven. Ik schreef dat voor mezelf. Anderen vertelden me dat het ook voor hen van waarde was. Daarom bied ik het hier aan. Voor anderen leesbaar schrijven is en blijft voor mij bovendien een aandachtspunt. Dat lukt me soms. Ik weet alleen niet wanneer. Je mag me aangeven waar je moeite hebt, mogelijk afhaakt en waarom. Hoe je het liever zou lezen. Hier kun jij je opmerkingen kwijt: overessays@joslavrijssen.nl

Deze essays, klein en groot, werken als een oprakeltekst. Iedereen denkt anders; iedereen verstaat daarom iets anders. Waar het om gaat is dat je op je laat inwerken wat het met je doet; dat jouw denken en voelen kenbaar worden. Dat er zo mogelijkheden ontstaan om onderzoek te doen. Niet dat je daardoor definitieve waarheid vindt, waaraan je je opnieuw kunt hechten. Die zogenaamde waarheid helpt je niet verder en dat geldt daarom ook voor daaraan hechten. Hoe graag je dat ook waar zou willen hebben.

Je krijgt hier iets van waarde aangeboden, waaronder dat het a-commercieel geschreven is. Bij jouw openstelling staat de prijs niet in verhouding tot de waarde van de ontwikkeling die erdoor kan worden aangeroepen. Drink een kop koffie en een trappist in de stad, dat ben je morgen weer kwijt. Voor datzelfde geld vind je hier stof die je hele leven meegaat. Laat je inspireren; gun jezelf de kans daarop!

4,00

Een duiding van de problemen met fragmentatie in ons denken en de relatie tot wetenschap, waarheid, maakbaarheid en management.

3,00

Over de gelaagdheid in optredende emoties in groepen: wat getoond wordt en wat juist niet en hoe dat in de weg kan zitten en worden behandeld.

3,00

De natuurwetten van de interventiekunde.

3,00

Inzet van natuurlijk besef bij verandering.

5,00

Anders leren of laten denken? Ja, hoe dan?

2,00

Het maakt uit met welk soort gezagsverhouding je als professional te maken hebt.

2,00

Hoe is het wel mogelijk om te gaan met mensen die zich onrespectvol gedragen?

3,00

Verkenning van het belang van zuivere eerlijkheid in gezagsrelaties.

1,00

Over leven naar grenzen die het lichaam aangeeft.

5,00

Ons gekoesterde gereedschap: 'nadenken' is een instrument met grote problemen die eigenlijk ongezien zijn. Vandaar een ferme poging dat vol in het licht te krijgen.

5,00

Fundamenteel stuk over hoe we ten onrechte waarheid gebruiken om angst af te wenden.

2,00

In wezen een voorbode op omgang met onzekerheid en waarheid.

1,00

Voor de mannen onder ons die zich nog niet weten te verstaan met hun vrouwelijke zijde. Of de vrouwen die teveel man hebben geabsorbeerd.

2,00

Zijn er wel grenzen aan wie een professional steun biedt?

4,00

De oorspronkelijke inleidingen op dit werk, waarvan de schrijver hoopt dat dit niet het eerste is dat je in dit werk tot je neemt.

2,00

Waar een afscheid van de lezer kunstmatig aanvoelt, omdat het laatste woord zeker niet gezegd zal zijn.

0,00

De wordingsgeschiedenis van 'essenties', vanuit de commentaren van lezers.

2,00

Om de taal van het gehele werk te kunnen blijven volgen waar ik specifieke nieuwe duidingen maak, of niet algemeen bekende duidingen naar voren haal.

0,00

Dit is het belangrijste deel van mijn verleden werkzaamheden; althans, dat wat ik mij er nog van herinnerde toen ik het maakte.

3,00

Een fundamentele kijk op beïnvloeding van systemen. Een wezenlijk stuk voor eenieder die zich met verandering in organisaties bezighoudt.

2,00

Voor de liefhebber van inzicht in kennisoverdracht en de modi waarmee dit effectief tot stand komt.

5,00

Zoals de titel aangeeft over met welke interactiestijlen we ons tot anderen kunnen verhouden en wat van elk van die stijlen de feitelijke betekenis is. Een bijdrage in de ontwikkeling van je bewustzijn over hoe jij zelf dat doet.

3,00

Duiding van deze populair geworden moderne metafoor.