Zoals de titel aangeeft over met welke interactiestijlen we ons tot anderen kunnen verhouden en wat van elk van die stijlen de feitelijke betekenis is. Een bijdrage in de ontwikkeling van je bewustzijn over hoe jij zelf dat doet.

5,00

We maken in ons bestaan zelden een scherp onderscheid tussen de interactiestijlen waarvan we ons bedienen in de dagelijkse omgang met zowel onszelf als anderen. Dat is jammer, want daarmee missen we wezenlijke feedback om te leren over hoe we met anderen en onszelf kunnen en willen omgaan. De gemiste feedback is wel degelijk nuttig en er is geen reden die te veronachtzamen. Want we veroorzaken in interactie zelf vaker problemen dan we geneigd zullen zijn om toe te geven.

Geboren uit een innerlijke noodzaak om het voor mezelf helder te zien, maakte ik dit artikel. Het geeft een overzicht van en verschillen tussen 6 fundamenteel verschillende interactiestijlen waarvan we ons bedienen. Plaatst: discussie, debat en dialoog in context en legt uit wat daaraan constructief en destructief is. Het artikel geeft ook aan hoe ons lichaam voelt in elke stijl, om elke stijl eenvoudig te kunnen herkennen. Dat brengt vergeten mogelijkheden om onze aandacht te sturen terug in het bewustzijn.