Wat bepaalt een gezonde verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever aangaande het te bereiken resultaat?

2,00

Artikelnummer: 110 Categorie:

Hoe blijft de resultaatverwachting tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een gedeeld beeld? Welke eisen stelt dat aan de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever?

Uiteindelijk gaat het om wat de opdrachtgever nodig heeft en allesbehalve over wat we menen aan deze te moeten opdringen.