Wat te weten, alvorens tussenbeide te komen.

2,00

Artikelnummer: 109 Categorie:

In mijn ruim 25 jaar adviespraktijk, is ruwweg de helft van de tijd besteed aan het bedenken van  interventies op een organisatie(onderdeel).

De ervaring die daaruit voortkomt laat zien dat we dit met grote zorgvuldigheid dienen te benaderen, dit aangezien we altijd minder van het systeem weten waarmee we werken, dan het systeem zelf en daar past geen deterministische, vooraf wetende benadering.

Vanuit welk bewustzijn we wel zinvol interventies kunnen aangaan, daarover gaat dit essay.