Spiritualiteit is concreet en tastbaar. Levert betekenis en zingeving op. Moet toetsbaar zijn, om er in te kunnen aarden. Wat dat inhoudt, wat je dan doet, nalaat en welke mogelijkheden dat oplevert, daarover gaat deze themabijeenkomst.

20,00

Artikelnummer: 303 Categorie:

Spiritualiteit wordt vaak gelabeld als een nogal zweverige activiteit. Allesbehalve met twee voeten op de grond. Ik ben zelf een nuchtere jongen en houd me bij wat ik kan zien, voelen en begrijpen. Dat ik iets kan toetsen. Kun je dan nog wel “spiritueel” zijn? Naar mijn bescheiden mening: uitsluitend dan. Al het andere noem ik fantasie, goedgelovigheid en zelfbegoocheling.

Ik denk dat velen met mij de ontoetsbare claims en beloften van religie hebben doorzien en zich er daarom van af hebben gekeerd. Dat laat tegelijkertijd een leegte achter. Er is wel degelijk een alomtegenwoordige behoefte aan zingeving en betekenisvolheid, waarin religie meent te kunnen voorzien. Naarmate het opleidingsniveau en bewustzijn onder mensen toeneemt, neemt de ontkerkelijking in datzelfde tempo toe. En datzelfde geldt voor welvaart. Meer tijd en geld voor eten, drinken, een grotere auto, schoenen en op vakantie gaan zijn lapmiddelen voor de vervulling van de behoefte aan zingeving. In het post religieuze, materialistische tijdperk zijn zeer velen zich de leegte van consumptie als vervanger van zingeving gaan realiseren. Met als gevolg een zoektocht naar spiritualiteit. Dat is een besef van de aard van de werkelijkheid en de zin van handelen daarin en een daarmee verbonden bevredigend idee over de betekenis van het eigen leven .

In die zoektocht kan ik bijdragen met concrete voorbeelden van wat naar mijn idee onder spiritualiteit kan vallen en wanneer het onwerkzame  fantasie of religie wordt. Spiritualiteit met twee voeten op de grond moet getoetst kunnen worden. Dat houdt mij geaard, laat me wortelen en voedt zo mijn vervulling. Dat wat niet toetsbaar is laat me zweven en verdwalen in de mist. Hoe euforisch dat ook kan voelen: het is een illusie en leidt tot teleurstelling.

Wat zijn dan de contouren van een toetsbare vervullende levensvisie? Wat is spiritualiteit met twee voeten op de grond? Daarover gaat deze themabijeenkomst.

De bijeenkomst vindt plaats op een donderdag op een nog te bepalen kalenderdag en lokatie. De ontvangst met koffie/thee start om 19:45. Het programma loopt van 20:00 tot 22:30, met een pauze van 15 minuten om 21:15. Na afloop is er gelegenheid om na te praten.

Na afloop van de bijeenkomst is het mogelijk je interesse aan te geven om deel te nemen aan een jaargroep. Deze start bij voldoende belangstelling na de laatste themabijeenkomst dit najaar. Deze groep wil een basis bieden voor uitwisseling over toetsbare spiritualiteit en persoonlijke beleving.

Datum

7 november, 14 november