5,00

Zoals de titel aangeeft over met welke interactiestijlen we ons tot anderen kunnen verhouden en wat van elk van die stijlen de feitelijke betekenis is. Een bijdrage in de ontwikkeling van je bewustzijn over hoe jij zelf dat doet.