Regie over je eigen Leven (maximaal 8 deelnemers)

Als je op zoek bent naar een cursus die snel en duurzaam verandering bij je kan bewerkstelligen, dan is dit een aanrader. Deze cursus heeft de potentie je leven wezenlijk in een vervullende richting te veranderen. Alle aandacht wordt gericht op de directe oplossing van vraagstukken waar je mee zit. In het bijzonder gaan we in op hoe jij met andere gedachten en gedrag zeggenschap over je eigen leven kunt terugnemen en je eigen emoties daarvoor als basis neemt. Als jij je hierdoor aangesproken voelt, lees dan zeker verder…

In de cursus gebruiken we eenvoudige hulpmiddelen die we alleen uitdiepen als daartoe noodzaak bestaat. Dit blijft vooral een praktische cursus die oplossingen creëert. De inhoud volgt daarom volledig de behoeften van de deelnemers. Jos Lavrijssen zet zijn ervaring en intuïtie in om snel tot de kern van een vraagstuk te komen dat je zelf inbrengt. Zoals hij al jaren doet in zijn praktijk coor coaching en training. Lees hier meer over ervaringen die anderen met hem opdeden. Meer over Jos vind je op zijn website.

Na afloop van deze cursus heb je ervaren hoe jij je emoties kun inzetten om je denken en handelen te sturen (dat is de regie!), zodat wat je daarmee bereikt klopt met je behoeften.

Voor deelname is geen voorkennis vereist. Wel wordt er als deelnemer van je verwacht om met goede motivatie aan de slag te gaan met het vraagstuk waar je mee rondloopt. Via vragen en opdrachten die je thuis en in de bijeenkomsten uitwerkt zul je jezelf beter leren kennen en in ontwikkeling komen. Eén van de opdrachten is om een persoonlijk dagboekje bij te houden, waarin je rakende gebeurtenissen vastlegt en meeneemt in de bijeenkomsten om te bespreken.

Er is veel gelegenheid tot het stellen van vragen en delen met medecursisten. Openheid is daarbij een vereiste en Jos ziet toe op een veilig werkklimaat, zodat je kunt delen wat je werkelijk bezighoudt.

De cursus is als volgt opgebouwd:

  • Voorafgaand aan de cursus vindt er een telefonische intake plaats, waarin jij bespreekbaar maakt waar je aan wilt werken.
  • Gedurende de cursus vinden er 5 groepsbijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor het inbrengen van de concrete ervaringen van de afgelopen weken; waar nodig wat theoretische kennis; maar vooral onderling uitwisselen en vragen beantwoorden.
  • Gedurende de cursus vinden er 2 individuele contactmomenten plaats. Dit zijn momenten van persoonlijke coaching gericht op jouw vraagstuk, waarin we verder verdiepen.

De groepsbijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties:

Bij VU de Bosch op locatie Huis 73 aan de Hinthamerstraat op zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:30.
Bij VU Eindhoven Wordt de lokatie lop een ander tijdstip nog beeld gemaakt en zijn de bijeenkomsten op woensdagavond van 19:30 tot 22:00.

De persoonlijke coaching vindt plaats in de praktijk van Jos op Heesterburgh in Engelen.

Cursusdata: zijn uiteraard verschillend per editie en vind je op de VU-sites onder de rubriek persoonlijke ontwikkeling. Daar meld je je ook aan. Dat kan voor deze cursus niet via mijn site.

Gezien het hierboven beschreven traject word je aanbevolen om je tijdig in te schrijven, bij voorkeur uiterlijk 2 weken van tevoren. Dan heb je voldoende ruimte voor je eerste huiswerkopdracht. Lukt dit niet, of heb je twijfels of de cursus voor jou geschikt is, neem dan contact op met trainer Jos Lavrijssen. (Contact)informatie over Jos kun je vinden op deze pagina op zijn site