Voor wie?  
Deze training is bedoeld voor volwassenen die rondlopen met een meestal terugkerend persoonlijk vraagstuk en daar een doorbraak in wensen. De volgende symptomen kunnen hierbij komen kijken:

 • Je ervaart een gebrek aan zingeving en vervulling en wilt je weer bevlogen en geïnspireerd kunnen voelen.
 • Je ervaart moeite om hulp te vragen, terwijl je weet dat je het nodig hebt. Je vraagt je af hoe je daarvoor lopen kunt gaan staan.
 • Je bent herstellend van burn-out en wilt de onderliggende vraagstukken leren kennen en aanpakken.
 • Je hebt een groot verlies geleden en komt moeilijk uit het verdriet. Je vraagt je af wat je verder helpt.
 • Je levensvreugde is zover weggezakt dat je depressie gevoelens ervaart: dat wil je ombuigen.
 • Je ervaart hoge niveaus van faalangst als je moet presteren en wenst daarin te leren ontspannen.
 • Je komt uit een scheiding en wilt leren om je boosheid en verdriet los te laten omdat die je in de weg zitten bij het oppakken van je leven.
 • Je kunt werk moeilijk loslaten vanuit een drang tot perfectionisme en wenst ook met een minder perfect resultaat tevreden te kunnen zijn.
 • Je ervaart terugkerende conflicten in je (intieme) relatie(s) die daardoor onder druk staan en vraagt je af hoe dat is te voorkomen.
 • Het is je onmogelijk om grenzen te voelen en te stellen en je wenst dat wel te gaan kunnen.
 • Je ervaart moeite om relaties aan te gaan en hebt daarbij veel angst en onzekerheid bij je. Je wilt leren je vanuit ontspanning te verbinden.
 • Het lukt je maar moeilijk om een probleem dat zich voordoet los te laten en verzandt in piekeren dat je ook uit je slaap houdt. Hoe anders?
 • Je hebt grote moeite met ontvangen van feedback, omdat je erop onderuitgaat. Je wenst te leren dit te ontvangen en aan te nemen.
 • Je durft niet voor je eigen behoeften op te komen, bang als je bent voor afwijzing. Je wilt leren goed voor jezelf te zorgen?
 • Het kost je grote moeite om intimiteit te ontvangen en je merkt dat je vooral in je hoofd zit. Hoe kun je dat veranderen en leren genieten?
 • Als zich een vraagstuk voordoet gaat je denken met je aan de haal: je overdenkt en komt niet tot een oplossing. Hoe kan dat anders?
 • Wanneer je een lastige situatie aanpakt lijkt je oplossing niet te kloppen: je zet je gevoel niet in. Hoe kun je denken en voelen integreren?

Herken jij jezelf in één of meerdere van deze symptomen? Lees hieronder verder over de inhoud van de training en hoe deze jou gaat helpen om het vraagstuk aan te pakken, zodat jij weer regie gaat ervaren over JOUW leven.

Algemeen
“Regie over je eigen leven” richt zich op het ontwikkelen van zelfsturend vermogen, op basis van de emoties die het lichaam aangeeft. De training heeft de potentie om jouw leven wezenlijk in een vervullende richting te veranderen. Je leert primair om jouw natuurlijke vermogen tot voelen en weten weer in te zetten. Ook richt de training zich op je eigen denken en de misvattingen die daarin voorkomen, zodat je deze gaat herkennen en kunt gaan transformeren. Je denken zoals je het kende krijgt een andere plaats in je functioneren. Je leert namelijk sturen met je gevoelens als uitgangspunt en het denken wordt daaraan dienend ingezet, Gedachten- en gedragspatronen die je niet meer helpen laat je los en je leert met andere ogen te kijken waar dat nodig is, met je gevoel te ervaren welke behoefte zich aandient en welk gedrag daarbij klopt.

Als steun gebruiken we een zelfhulpkader dat centraal staat in al het werk in mijn coachingspraktijk.

Het werk in “regie over je eigen leven terugnemen” zit voor jou vooral in de concrete toepassing van alledag. Aan het begin van de training bepaal je onder professionele supervisie wat jouw persoonlijke doel en focuspunt is en dat stel je bij, naarmate je inzicht vordert. In de bijeenkomsten leer je praktische methoden waar je in je dagelijks leven mee zult oefenen. Je ervaringen leg je vast en neem je mee naar de bijeenkomsten om daarop feedback te krijgen en daarmee nieuwe oefeningen aan te gaan.

De grote waarde van de training wordt mede gevormd door de vele gelegenheden tot het stellen van vragen, uitproberen, oefenen met adem, stem en lichaam en vooral delen met medecursisten. Dat laatste ontbreekt in een individueel traject. Je voelt je hierdoor extra gesteund en gehoord en je leert van de ervaringen van anderen. Openheid van jou als deelnemer is daarin belangrijk en de trainer(s) zien toe op een veilig gezamenlijk werkklimaat. Dat borgt dat we zonder reserve kunnen delen wat ons werkelijk bezighoudt en je zult merken hoe bevrijdend dit werkt. Deze open attitude neem je mee je leven in en is de motor onder je verdere ontwikkeling.

Als je wilt kennismaken met de ervaringen van mensen die je voorgingen in een vergelijkbaar proces, lees dan hier enige reacties.

Trainers en inhoud
Deze zorgvuldig samengestelde training verzorg ik samen met een aantal andere personen, die onder mijn supervisie delen van het programma invullen:

 • ……: heeft zich als co-trainer aan het programma verbonden en zet haar ervaringsdeskundigheid in.
 • Rebekka Daniels: verzorgt sessies rondom ‘adem’, voor versterking van contact met onze gevoelslaag en waarnemend vermogen. Tevens biedt zij oefeningen lichaamswerk, ter versterking van het gewaar zijn van het lichaam.
 • Rob Janssen: helpt via zang het contact met de gevoelslaag verder te verdiepen en versterken zo en stem te geven aan wat werkelijk in ons leeft.
 • Rondom lichaamswerk ben ik nog op zoek naar een geschikt persoon.

Inhoudelijk gebruiken we materiaal van onder andere:

Praktische informatie
De kosten voor deze training bedragen € 3.250,- per deelnemer.
Daarvoor ontvang je een volledig samengesteld traject bestaande uit:

 • Individueel intakegesprek;
 • 28 gezamenlijke dagdeelbijeenkomsten, verdeeld over 5 blokken;
 • 12 individuele coachinguren;
 • schriftelijk cursusmateriaal;
 • regie over je eigen leven.

De training bestaat uit minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers. Het gehele traject heeft 100 contacturen en 150 zelfwerkzame uren en dat is zeer intensief.

Trainingsdata en plaats
Intake in december. De training is geheel gepland op weekdagen, aansluitend op een weekend, om de deelnemers ruimte te geven te verwerken, voordat de werkroutine weer begint. Op weekdagen met overnachtingen in 2023: 17 tm. 20/1; 23 en 24/3; 29 en 30/6; 21 en 22/9; 29/11 tm. 1/12. Alle plenaire bijeenkomsten vinden plaats in het Dominicanenklooster in Huissen, de individuele coaching in Den Bosch.

Intake
Als je wenst deel te nemen dan is een intakegesprek, voorafgaand aan de training een vereiste. In dat gesprek op Heesterburgh 5, zal blijken of de training geschikt is voor je of dat een individueel traject nu wellicht passender is. Ook kan het zijn dat we je adviseren of doorverwijzen naar een andere plaats waar jouw hulpvraag meer op zijn plek is.

De intake verplicht je niet tot deelname aan de training.

Tijdsinvestering
Om het maximale uit jouw persoonlijke proces te halen, is het belangrijk dat je bereid bent om de benodigde aandacht te investeren. Dat verschilt per individu. In totaal vraagt de hele cyclus bovenop de contacturen tenminste 150 uur persoonlijk werk van je, wat neerkomt op ongeveer 15 uur per maand gedurende de looptijd van het proces. Die uren besteed je voornamelijk aan het praktische gebruik van het zelfhulpkader in jouw dagelijks leven, aan maakopdrachten, lezen en oefenen met aangereikte technieken. Ook vraagt het proces reflectietijd op gebeurtenissen in je leven en de input die je uit de bijeenkomsten ontvangt. Zonder de voortgang die je stuwt in je eigen tijd hebben de plenaire bijeenkomsten beduidend minder toegevoegde waarde. Je doet dan afbreuk aan je eigen proces.
De intake duurt 1,5 uur en heb je met de co-trainer en mij. De individuele coaching van een uur, heb je met of de co-trainer of mij.

Leeruitkomst
Na een jaar van oefening zul je met overtuiging de volgende uitspraken over jezelf doen:

 • Ik heb inzicht in de samenhang van mijn emotionele- en denkwereld.
 • Ik weet hoe ik naar mijn emoties kan luisteren en kan via mijn ademhaling daar contact mee maken.
 • Ik weet uit ervaring hoe ik emoties en denken samen als complete basis voor mijn handelen kan nemen.
 • Ik kan mijn stem gebruiken op een manier die echt met mijn kern verbonden is en maak zo effectief contact.
 • Ik versta de feedback vanuit mijn lichaam als ik het juiste voor mezelf heb gedaan; als de feedback dat aangeeft ga ik het alsnog anders doen.
 • Ik kan actief en gericht de steun van anderen inzetten bij levensvragen, omdat ik onvoorwaardelijk kan staan voor mijn behoeften.

Heb je op dit moment vragen?
Neem contact met me op via de contactpagina.