‘Regie over je eigen Leven’ heeft de potentie je leven in een wezenlijk vervullende richting te veranderen. De cursus is helemaal gericht op het op gang berengen van jouw persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder gaan we in op hoe je zeggenschap over je eigen leven kunt terugnemen. Daar waar jij het gevoel hebt dat je deze kwijt bent geraakt en niet meer terug kunt nemen. Als jij je hiermee aangesproken voelt, lees dan zeker verder.

Jouw eigen vraagstuk staat centraal. Je gaat werken met een combinatie van net zoveel theoretische kennis als je nodig hebt en voor jouw situatie werkzame oefeningen. De inhoud van de cursus is zorgvuldig samengesteld door Jos Lavrijssen. Hij helpt vanuit ervaring en deskundigheid al jarenlang mensen met persoonlijke of professionele vraagstukken. Vanuit zijn eigen coachingspraktijk verzorgt hij ook zingen en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
Na afloop van deze cursus heb je inzicht in de samenhang van je emoties, denken en handelen, in het licht van je vraagstuk. Dat geeft je een basis om de door jou gewenste verandering te realiseren. Je leert bewust te ervaren, gericht te benoemen en een juiste omgang met behoeften en emoties te kiezen.

Voor deelname aan de cursus is geen voorkennis vereist. Als deelnemer verwacht en we van je om met goede motivatie aan de slag te gaan met je vraagstuk. Via vragen en opdrachten die je thuis en in de bijeenkomsten uitwerkt zul je jezelf beter leren kennen en in ontwikkeling komen. Eén van de opdrachten is om een persoonlijk dagboekje bij te houden. Daarin leg je rakende gebeurtenissen vast en neemt deze mee in de bijeenkomsten om te bespreken. Er is gedurende de cursus veel gelegenheid tot het stellen van vragen en delen met medecursisten. Openheid is daarbij een vereiste en er wordt toegezien op een veilig werkklimaat, zodat je kunt delen wat je werkelijk bezighoudt.

De cursus heeft per editie ruimte voor maximaal 6 deelnemers en bestaat uit 8 contactmomenten, met steeds twee weken daartussen en is als volgt opgebouwd:

  • Voorafgaand aan de cursus vindt er een telefonische intake plaats, waarin jij bespreekbaar maakt waar je aan wilt werken.
  • Er zijn 5 groepsbijeenkomsten. Deze zijn bedoeld voor het opdoen van kennis en vooral het behandelen van vragen uit persoonlijke casussen.
  • Ook zijn er 2 individuele contactmomenten van elk anderhalf uur, waarin we dieper op je vraagstuk ingaan.

Voorafgaand aan de cursus download je cursusmateriaal via deze link. Doe dit ná de telefonische intake! Je ontvangt na de intake als deelnemer 50% korting op de aankoop hiervan, alsook op eventuele andere aankopen vanaf de website. Op welk moment welk materiaal wordt behandeld, wordt door de trainer aangegeven in de intake en in de bijeenkomsten.

De groepsbijeenkomsten vinden plaats op locatie Huis 73 in Den Bosch op zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:30. De persoonlijke coaching vindt plaats in de praktijk van Jos op Heesterburgh.

Cursusdata: zijn verschillend per editie en vind je op de site van VU Den Bosch onder de rubriek persoonlijke ontwikkeling. Daar meld je je ook aan. Dat kan voor deze cursus niet via mijn site.

Gezien het hierboven beschreven traject word je aanbevolen om je tijdig in te schrijven, bij voorkeur uiterlijk 2 weken van tevoren. Dan heb je voldoende ruimte voor de intake, artikelen en eerste opdrachten. Lukt dit niet, of heb je twijfels of de cursus voor jou geschikt is, neem dan contact op met trainer Jos Lavrijssen. (Contact)informatie over Jos kun je vinden op zijn site. Als je wilt kennismaken met de ervaringen van mensen die je voorgingen in het werken met Jos, klik dan op deze link.