3.500,00

Voor wie?  
‘Los laten & terug vinden’ is bedoeld voor jou als je rondloopt met een terugkerend persoonlijk vraagstuk en daar een doorbraak in wenst.
Eén of meerdere van de volgende symptomen kunnen hierbij aanwezig zijn:

 • Je ervaart een gebrek aan zingeving en vervulling en wilt je weer bevlogen en geïnspireerd kunnen voelen.
 • Je ervaart moeite om hulp te vragen, terwijl je weet dat je het nodig hebt. Je vraagt je af hoe je daarvoor open kunt gaan staan.
 • Je bent herstellend van burn-out en wilt de onderliggende vraagstukken leren kennen en aanpakken.
 • Je hebt een groot verlies geleden en komt moeilijk uit het verdriet. Je vraagt je af wat je verder helpt.
 • Je levensvreugde is zover weggezakt dat je depressie gevoelens ervaart: dat wil je ombuigen.
 • Je ervaart hoge niveaus van faalangst als je moet presteren en wenst daarin te leren ontspannen.
 • Je komt uit een scheiding en wilt leren om je boosheid en verdriet los te laten omdat die je in de weg zitten bij het oppakken van je leven.
 • Je kunt werk moeilijk loslaten vanuit een drang tot perfectionisme en wenst ook met een minder perfect resultaat tevreden te kunnen zijn.
 • Je ervaart terugkerende conflicten in je (intieme) relatie(s) die daardoor onder druk staan en vraagt je af hoe dat is te voorkomen.
 • Het is je onmogelijk om grenzen te voelen en te stellen en je wenst dat wel te gaan kunnen.
 • Je ervaart moeite om relaties aan te gaan en hebt daarbij veel angst en onzekerheid bij je. Je wilt leren je vanuit ontspanning te verbinden.
 • Het lukt je maar moeilijk om een probleem dat zich voordoet los te laten en verzandt in piekeren dat je ook uit je slaap houdt. Hoe anders?
 • Je hebt grote moeite met ontvangen van feedback, omdat je erop onderuitgaat. Je wenst te leren dit te ontvangen en aan te nemen.
 • Je durft niet voor je eigen behoeften op te komen, bang als je bent voor afwijzing. Je wilt leren goed voor jezelf te zorgen.
 • Het kost je grote moeite om intimiteit te ontvangen en je merkt dat je vooral in je hoofd zit. Hoe kun je dat veranderen en leren genieten?
 • Als zich een vraagstuk voordoet gaat je denken met je aan de haal: je overdenkt en komt niet tot een oplossing. Hoe kan dat anders?

Herken jij jezelf in één of meerdere van deze symptomen, of zijn er nog andere bij jou ervaarbaar? Lees dan verder over de inhoud van ‘los laten & terug vinden’ hoe deze jou helpt om je vraagstuk aan te pakken en op te lossen.

Intentie
In deze video leer je meer over hoe we in het programma staan.

Focus
‘Los laten & terug vinden’ richt zich op het ontwikkelen van duurzaam zelfsturend vermogen, op basis van de emoties die jouw lichaam van nature aangeeft. Herstelt de werking van het gereedschap dat we al van voor onze geboorte bij ons hebben om in het leven te navigeren. Leert jou daarmee te werken. De training heeft op grond daarvan de potentie om jouw leven wezenlijk èn in een vervullende richting te veranderen. Je leert dus primair om jouw natuurlijke vermogen tot voelen en weten te herontdekken en weer in te zetten.

Ook richt de training zich op misvattingen in je denken, zodat je deze gaat herkennen en los gaat laten. Je hulpmiddel: ‘denken’ krijgt zo een andere plaats in je functioneren: dienend, in plaats van ongepast dominant. Je leert sturen met je gevoelens als uitgangspunt en je denken wordt daaraan ondersteunend ingezet, Gedachten- en gedragspatronen die je niet meer helpen laat je los en je leert met andere ogen te kijken waar dat nodig is, met je gevoel te ervaren welke behoefte zich aandient en welk gedrag daarbij klopt.

Het werk in ‘los laten & terug vinden’ zit voor jou vooral in de concrete toepassing van alledag. Aan het begin van de training bepaal je onder professionele supervisie wat jouw persoonlijke doel en focuspunt is en dat stel je onder supervisie voortdurend bij, naarmate je inzicht vordert. In de bijeenkomsten leer je praktische methoden waar je in je dagelijks leven mee zult oefenen. Je ervaringen leg je vast en neem je mee naar de bijeenkomsten om daarop feedback te krijgen van mede-cursisten en trainers. Daarmee ga je nieuwe oefeningen aan. Zo ontwikkel je kloppende zelfsturing.

De grote waarde van ‘los laten & terug vinden’ wordt gevormd door de vele gelegenheden tot het stellen van vragen, uitproberen, oefenen met adem, stem en lichaam en vooral van delen wat je bezig houdt met medecursisten en trainers. Je voelt je door de omgang met ‘lotgenoten’ extra gesteund en gehoord en je leert van open gedeelde ervaringen van anderen. Dit integrale programma werkt op alle ervaringslagen om innerlijke beweging en uitzuivering tot stand te brengen. Openheid van jou als deelnemer is een absolute vereiste en de trainer(s) zien toe op een veilig en voedend werkklimaat, dat de uitwisseling bevordert. Dat borgt dat we zonder reserve kunnen delen wat ons werkelijk bezighoudt en je zult merken hoe bevrijdend dit werkt. Deze open attitude neem je mee je leven in en dat is de motor onder je verdere ontwikkeling.

Als je wilt kennismaken met de ervaringen van mensen die je voorgingen in een vergelijkbaar proces, lees dan hier enige reacties.

Werkcontract
De trainers zijn verantwoordelijk voor de inhoud en werkzaamheid van het programma, het onderlinge werkklimaat en het leveren van adequate feedback aan de deelnemers. Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk in jouw eigen proces: de grenzen die daarin passend zijn; de intensiteit die je daarin legt; de open werkhouding die je daarin borgt en de betrokkenheid op mede-deelnemers. Jij bent de enige die daarvoor verantwoordelijk zijn kan. Daarom wordt deze verhouding tussen jou en de trainers binnen het programma zuiver gehandhaafd.

Trainers en inhoud
Dit zorgvuldig samengestelde programma verzorg ik, Jos Lavrijssen, als eindverantwoordelijke samen met een groep andere professionals. Deze groep stel ik samen als de deelnemers en hun vraagstukken gekend zijn uit de intake, om zo een maatwerk antwoord op de vraagstukken te kunnen bieden.

Inhoudelijk gebruiken we materiaal van onder andere:

Praktische informatie
Aanmelden doe je vanaf oktober 2022 bij Dominicanenklooster Huissen. De kosten voor ‘los laten & terug vinden’ bedragen € 3.500,- per deelnemer, inclusief BTW.
Daarvoor ontvang je een integraal programma vormgegeven in:

 • een individueel intakegesprek;
 • 30 gezamenlijke dagdeelbijeenkomsten, verdeeld over 5 tot 10 blokken; al naar gelang de behoeften in de groep.
 • 7 individuele coachinguren;
 • schriftelijk cursusmateriaal;

‘Los laten & terug vinden’ biedt ruimte voor minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers per cyclus.

Trainingsdata en plaatsen
Intake in november/december 2022. De training is geheel gepland op weekdagen. Dat geeft je de kans om in de daarop volgende weekends  de belevenissen en inzichten te verwerken, voordat de werkroutine weer begint. Dit draagt sterk bij aan de effectiviteit van het traject. Op weekdagen met overnachtingen in 2023: 17 tm. 20/1; 23 en 24/3; 29 en 30/6; 21 en 22/9; 29/11 tm. 1/12. Alle plenaire bijeenkomsten vinden plaats in het Dominicanenklooster in Huissen, de individuele coaching in mijn praktijk op Heesterburgh 5 in Den Bosch. Hier vind je een indruk van de lokatie.

De individuele coaching, heb je op basis van wat jij op dat moment passend vindt en een behoefte ervaart. Daarvoor maak je zelf een afspraak.

Intake
Als je wenst deel te nemen, of je wilt dit nader onderzoeken, dan is een intakegesprek, voorafgaand aan de aanmelding, een vereiste. In dat gesprek op Heesterburgh 5, zal blijken of de training geschikt is voor je of dat een individueel traject nu beter zal werken. De intake duurt 1,5 uur. Ook kan het zijn dat we je adviseren of doorverwijzen naar een andere plaats waar jouw hulpvraag meer op zijn plek is. De intake boek je via mijn site.

De intake verplicht je niet tot deelname.

Investeren van aandacht en commitment
Om het maximale uit jouw persoonlijke proces in ‘los laten & terug vinden’ te halen, is het belangrijk dat je bereid bent om je aandacht hiervoor actief vrij te maken. Feitelijk ga je de inzichten, methoden en technieken die uitgelegd worden in het programma voortdurend gebruiken. Totdat je deze hebt geïnternaliseerd en zich nieuwe routines hebben gevormd. Het is ondoenlijk om daar een algemeen urenbudget aan te hangen. Het verschilt bovendien erg per individu.

We proberen aan te geven waar het minimum aan aandacht ligt. De hele cyclus vraagt bovenop de contacturen zeker 150 uur persoonlijk werk van je, Dat komt neer op ongeveer 2 dagen per maand gedurende de looptijd van het proces. Die uren besteed je aan maakopdrachten, (her)lezen en oefenen met aangereikte technieken. Ook aan reflectie op de input die je uit de bijeenkomsten ontvangt en verslaglegging daarvan. Vooral gaat het om toepassing van wat je hebt geleerd in het dagelijkse leven. Rakende gebeurtenissen waar je feedback op wenst, leg je vast. Dat kan zijn omdat ‘misging’ wat je probeerde, of omdat je de reactie van een ander niet begrijpt, of je eigen gevoelens en gedachten niet.
Zonder de voortgang die je zelf stuwt buiten de contacturen hebben de plenaire bijeenkomsten beduidend minder toegevoegde waarde. Je doet dan afbreuk aan de effectiviteit van je eigen proces.

Leeruitkomsten
Na een jaar van oefening in ‘los laten & terug vinden’ zul je met overtuiging de volgende uitspraken over jezelf doen:

 • Ik heb inzicht in de samenhang van mijn emotionele- en denkwereld.
 • Ik weet hoe ik mijZelf kan waarnemen en mijn ego daarvan los zien.
 • Ik weet hoe ik via mijn ademhaling altijd contact kan maken met mijn emoties en heb geleerd daarnaar neutraal te luisteren.
 • Ik weet uit mijn oefeningen en coaching hoe ik emoties en denken samen als complete basis voor mijn handelen kan nemen.
 • Ik kan mijn stem gebruiken op een manier die met mijn kern verbonden is en maak zo effectief contact met anderen.
 • Ik gebruik de feedback vanuit mijn lichaam: als ik het juiste voor mezelf heb gedaan voel ik dat. Als de feedback anders aangeeft pas ik mijn denken en handelen aan.
 • Ik kan actief en gericht de steun van anderen inzetten bij levensvragen, omdat ik onvoorwaardelijk heb leren staan voor mijn behoeften.
 • Ik geef actief sturing aan mijn leven en ervaar de vervulling die daarmee samengaat.

Heb je op dit moment vragen, of wil je erover doorpraten?
Neem contact met me op via de contactpagina.