12,00

Omvat 4 samenhangende verdiepende essays, rondom (on)zekerheid, waarheid, benieuwdheid en onafhankeijkheid. Titels: 'omgang met onzekerheid'; 'werkend werkelijk onwetend en benieuwd'; 'over de persoonlijke keuze tot werkelijkheid'; 'impartialis in wording'.

12,00

Omvat 4 samenhangende verdiepende essays, rondom (on)zekerheid. Titels: 'luisteren, luisterde, geluisterd'; 'werkend werkelijk onwetend en benieuwd'; 'inzake weten en onafhankelijkheid via verwachtingen'; 'over de verhouding tot politiek en waarheid via betekenis'.