10,00

Omvat 3 samenhangende verdiepende essays rondom thema's: destructiviteit en constructiviteit in contact; hechting aan waarheid en de gevolgen op interactie. Titels: 'interactiestijlen en hun betekenis'; 'over de verhouding tot politiek en waarheid via betekenis'; 'hetgeen ertussen zit'.