Voor wie ben ik er?

Als jij wat aan me hebt, beschik je waarschijnlijk over MBO+ denkniveau. Kenmerkend is dat je al rakende levenservaringen hebt opgedaan, die je bewustzijn hebben gewekt. Dat kan voor een enkeling al met 20 het geval zijn, maar eerder ben je boven de 25 en waarschijnlijk boven de 30.

Uit eigen ervaring weet ik dat vraagstukken die in werksituaties naar voren komen, dat ook doen in privé-situaties. We zijn immers dezelfde mens, in welke omgeving we ons ook begeven. Omdat we in verschillende omgevingen anders worden aangesproken, hebben de dan aan het licht komende vraagstukken vaak wel een andere gedaante. Daarom onderscheid ik voor de herkenbaarheid vraagstukken bij professionals van die op persoonlijk vlak.

Vraagstukken van de professional

Aan professionals worden onder andere eisen gesteld op het gebied van communicatieve vaardigheden, zelfstandig functioneren en samenwerken. In het bijzonder ben ik geïnteresseerd in de (aankomend) bedrijfskundig professional, waaraan zeer hoge eisen worden gesteld.

Professionals ontwikkelen zich ideaal gesproken in hun eigen werkomgeving. Via zelfreflectie en met behulp van opleiding, interne coaching, POP-gesprekken en beoordelingscycli. Vaak werkt dat onvoldoende. Vooral omdat de organisatie een prestatiebelang heeft en de steun bij ontwikkeling zich daarop richt. In veel gevallen is dat niet voldoende, omdat er andere problematiek speelt, die in de eigen organisatie niet wordt herkend of onjuist geadresseerd. Dit vertaalt zich voor de betrokkene dan bijvoorbeeld in: gemiste carrièrekansen; concurreren met collega’s in plaats van samenwerken; terugkerende klachten van vermoeidheid; onzekerheid en angst. Bij jonge professionals komen daarbovenop burn-out, depressie en faalangst steeds vaker voor. Zij ervaren een hoge prestatiedruk en teleurstelling over o.a. salariëring en carrière. Hebben daarnaast moeite met het aangeven van grenzen en opkomen voor feitelijke behoeften.

Ik help professionals met dergelijke vraagstukken graag weer terug op weg, door in gesprek verbinding te maken met onderliggende vraagstukken en die te helpen oplossen.

Vraagstukken op persoonlijk vlak

Om me heen zie ik steeds meer, vooral ‘jonge’ (25 tot 40) mensen, moeite hebben met het voldoen aan de verwachtingen van anderen en zichzelf en het stellen van zinvolle grenzen daarin. Daaruit ontstaan stress gerelateerde problemen, zoals: terugkerende depressieve gevoelens; chronische vermoeidheid; slecht slapen; opgebrand zijn; angstaanvallen; het gevoel opgesloten te zitten zonder uitweg en een onvervuld leven te leiden. Deze problemen belasten vooral de intieme relaties en ondergraven zo individuele veiligheid en voedende verbinding met het broodnodige steunsysteem. Zeer vaak blijven dit geheimen en dat verergert de problematiek.

Niet zelden eindigt een relatie omdat één van de partners niet in staat is uit niet passend (zelfdestructief en/of onvolwassen) gedrag te breken. De andere partner voelt zich onmachtig hierop een passend antwoord te vinden. Wanneer er kinderen zijn, kunnen die hiervan het slachtoffer worden, via toegenomen onveiligheid binnen het gezin. Daarvoor hebben noch de andere partner noch hun kind(eren) gekozen. Het overkomt hen, zonder dat ze weten hoe hiermee om te gaan. Hiervoor is geen éénduidige scholing beschikbaar. Er zijn wel eenvoudige leefregels die gevolgen beperken en zinvol werk maken van verbetering van stroeve relaties.

Oplossingsrichting

Persoonlijke en professionele vraagstukken kennen altijd een diepere grond. Vaak geldt bij mensen die deze vraagstukken ervaren dat zij zichzelf onvoldoende kunnen reguleren. Hieronder zitten oude patronen rondom voorwaardelijkheid en zelfafwijzing. Het onderzoeken van de ingangen naar onvoorwaardelijke zelfaanvaarding is dan essentieel.

Omdat ik zelf heb ervaren hoe bevrijdend dit werkt, ondersteun ik graag cliënten om hen die onvoorwaardelijke zelfaanvaarding te laten ontdekken en ontwikkelen.