Themabijeenkomst: “Eindelijk opgebrand? De verandering kan beginnen!”

Als je worstelt met burn out, dan ben je ziek. Deze ziekte komt tot stand door miskenning van behoeften. Er zijn kansen die zich nu aandienen: je kunt niet meer ontkennen dat je onverstandig met jezelf omgaat en je hebt nu ruimte om het aan te pakken. Je zit als het goed is namelijk ziek thuis. Je bent in je eigen belang eindelijk opgebrand en daarop kan de verandering beginnen. In het ziekteproces zul je waarschijnlijk zelf niet goed herkennen wat je aan te pakken hebt. Daar heb je hulp bij nodig. Aan de volgende twee kansen wil ik daarom graag aandacht besteden:

  • Je voelt je heel vervelend. Moe, angstig, boos, verdrietig. Alle emoties behalve blij. Die emoties vertellen je wat er gaande is en wat jij nodig hebt: wat je behoefte is. Tenminste als je die signalen goed verstaat. De behoeften die door je emoties worden aangeduid heb je zeer waarschijnlijk miskend. Zo ben je ziek geworden. Met miskenning van je feitelijke behoeften heb je jezelf verwaarloosd. Dit is je eerste kans: te leren werken met je emoties, zodat je leert voorkomen je behoeften te miskennen en opnieuw ziek te worden. Dat vraagt van jou je emoties te gaan voelen en daarmee te leren werken, in het kader van je eigen fysieke en mentale gezondheid.
  • Je begrijpt niet goed hoe je ziek geworden bent; hoe die zelfverwaarlozing tot stand komt. Dat vraagt van jou om ziekmakende gedragspatronen onder ogen te nemen en de gedachten en overtuigingen te gaan herkennen waarmee jij die in stand houdt. Door die patronen gericht te veranderen, breng je jezelf structureel in een gezondere situatie en wordt het gemakkelijker om de signalen van je emoties wel op te volgen. Dat is je tweede kans.

In beide kansen is het noodzakelijk om naar jezelf te gaan kijken. Daarvoor zijn ook vreemde ogen nodig, die met je meekijken en je van perspectief voorzien. We kunnen nu eenmaal niet zomaar door onze eigen blinde vlekken heenkijken. Of iets aanleren waarvan we niet weten dat we het missen, of iets veranderen als we nog niet weten dat het niet deugt. Of als we weten dat het niet deugt door onze machteloosheid heen werken.

Naar onszelf kijken en daarin vreemde ogen betrekken vraagt moed en belangrijker: compassie met onszelf. Het vraagt initiatief nemen en daar zijn we juist tijdens een burn out vaak niet aan toe. Daar ligt een reële drempel.
Om deze drempel te verlagen en te helpen bij het onderkennen en doorzien van de kansen die je hebt op structurele genezing, organiseer ik themabijeenkomsten over burn out. Daarin deel ik ook over mijn eigen burn outs (ja, meervoud) en wat die mij gebracht hebben. Dat gaat jou helpen vat te krijgen op het vraagstuk waar je mee worstelt. Zodat ook jij straks beseft: “ik ben eindelijk opgebrand en de verandering kan beginnen!

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagen op een nog te bepalen lokatie. De ontvangst met koffie/thee start om 19:45 en het programma loopt van 20:00 tot 22:30, met een pauze van 15 minuten om 21:15. Na afloop is er gelegenheid om na te praten als daaraan behoefte is.

Je kunt via de webshop onder themabijeenkomsten intekenen, daar zie je ook welk aanbod er voor dit jaar staat gepland.

Na afloop van de bijeenkomst is het mogelijk je interesse aan te geven om deel te nemen aan een jaargroep, die bij voldoende belangstelling start na de laatste themabijeenkomst dit najaar. Deze groep wil een basis bieden voor bijstand gedurende een proces van heling van een burn out, door te delen met ‘lot’genoten.