Ook jij leeft in illusies

Als jij je denken blindelings gelooft, dan vrees ik dat jij je deerlijk vergist. Dat vergissen speelt het meest nadrukkelijk in je denken over jezelf. Hoe dat zit, of juister: hoe ik dat ben gaan zien, daarover gaat het artikel waarnaar ik hier verwijs. Het is onderdeel van mijn werkstuk: “essenties”, waarin al mijn wezenlijke inzichten uit zelfreflectie van de afgelopen 20 jaar in mijn taal zijn vastgelegd.

De kern van het stuk over ons deels illusoire denken, is de duiding van de “illusiefabriek”. Een term uit mijn brein, die de kwaliteit van ons denken onder invloed van onze persoonlijkheid uitdrukt. Daar blijkt bij nader inzien het nodige mee aan de hand te zijn, dat in het dagelijks gebruik niet al te erg opvalt. Dat stelt de illusiefabriek in staat ongemerkt voort te gaan. Pas bij nadere beschouwing vallen de missers op. Ik had mijn missers nader te beschouwen in de verschillende crises die ik zelf doormaakte. Kon er niet meer omheen. Die crises waren er juist vanwege de onfeilbaarheidsverklaring van mijn denkkracht. Zo bleek. Na de ontmaskering zag ik in dat het er bij anderen al niet veel beter voor staat. Dat vormde voor mij sindsdien wel een bron van troost. We zitten immers allemaal in hetzelfde schuitje. De keerzijde is: dit is dus een wereldwijd vraagstuk. Het belemmert, grotendeels ongezien, de hele mensheid en daarmee het dierenrijk en het plantenrijk. Dat promoveert het van een persoonlijk dingetje tot een drama van enorme proportie en de kern van het globale vraagstuk tussen mensen.

Er bestaat een ander referentiekader, dat wel zuiver kan zijn, onbelast, als we er geen onjuist, overbodig of destructief gedenk meer doorheen mengen. Dan dient dat als zuiver kompas in ons leven. Ons doorgaanse, ononderzochte denken is voor die zuivere kompaswerking te beperkt en gemankeerd. Is de vervuiler zelf. Hier past werkelijk wantrouwen en voorzichtigheid.

Lees daarom dit artikel. Dat ben je waard.

Is deze tekst aanleiding voor je om een gesprek aan te gaan, dan kun je op deze pagina een afspraak maken. Als je twijfelt of ik je kan helpen, oriënteer je dan eerst op de rest van mijn site en als de twijfel blijft, stel me jouw vraag dan via de contactpagina. Je krijgt een eerlijk antwoord, of mijn telefoonnummer als de vraag me niet helder is. Tot dan!