Interne weerstanden inruilen voor levensgeluk

Dit artikel legt uit hoe we onze vervulling in het leven kunnen vergroten, door Interne weerstanden in te ruilen voor levensgeluk. Via metaforen uit de natuurkunde kunnen we ons realiseren dat we vervulling zelf in de weg zitten met onze eigen interne weerstanden. Dat onder ogen te nemen en de onnodige weerstanden op te lossen is wat we daarin dan te doen hebben.

Naar aanleiding van de reacties op het vorige artikel: 1 lampje, 1 batterij: over maat en verhouding der dingen, blijkt er behoefte te zijn aan nadere uitleg over werken ‘tussen 0 en 1 batterij’. Voor mij leverde zo te werken opnieuw moeiteloze uitwisseling over dit onderwerp op met mijn goede vriendin, waaruit in co-creatie delen van de volgende uitleg ontstond, die ik gekscherend supergeleiding bij kamertemperatuur noemde: ‘weerstandloze’ stroom.

Als ik mijzelf als maatstaf mag nemen en de mensen die ik goed ken, dan geldt voor allemaal dat ze graag een zo interessant en vervuld mogelijk leven leiden. Dan voelen ze zich gelukkig. Dat stel ik gelijk aan het verlangen de vervulling in hun levensstroom groter te kunnen maken. De vraag is: hoe?

Mogelijk helpt het je om jezelf met een volle mond water voor te stellen. Als je dat water door een dun rietje naar buiten wilt werken, voel je de spanning op je middenrif, longen, wangen en lippen. Die ontstaat tengevolge van de weerstand die het rietje levert. De spanning in het lichaam heeft bij de weerstand van het rietje als resultaat een bepaalde stroom water. Als je een ‘rietje’ met een grotere doorsnede neemt, dat minder weerstand levert, zul je begrijpen dat je met evenveel spanning in je wangen en lippen een grotere stroom kunt maken. Of met minder spanning een gelijke stroom als daarvoor. Of zelfs met minder inspanning een grotere stroom, als de diameter van het rietje maar toeneemt  en daarmee de weerstand afneemt.

Ook als we niet zo thuis zijn in fysieke metaforen, kunnen we intuïtief wel aanvoelen dat we minder energie verliezen of nodig hebben als er geen verzet is. Onze vervulling en geluk brengende levensstroom is bij aanvaarding van onze natuurlijke uitrusting met ‘1 batterij’ te vergroten. Door onze interne weerstand tegen wat het leven brengt en wij daarin te doen hebben, waar zinvol op te geven. We kunnen dus interne weerstanden inruilen voor levensgeluk.

Het bijschakelen van meer batterijen om ons gevoel van bevrediging met het leven te vergroten is een weg die tot overmatige slijtage aan onszelf leidt. We worden er ‘te warm’ van. Deze slijtage is vermijdbaar, door interne weerstand op te lossen.

Iedereen is met een verschillend grote batterij (ons vermogen om te werken) en lamp uitgerust. Wel geldt voor eenieder dat er een vaste verhouding bestaat tussen het vermogen van de batterij en de eigen fysieke kenmerken. Een doorgetrainde bodybuilder tilt meer ijzer dan een peuter. Dat snap je meteen.
Voor iedereen geldt wel hetzelfde vraagstuk, dat wordt bepaald door:

  • de eigen fysieke kenmerken (kracht, uithoudingsvermogen e.d., als basis voor te leveren spanning/arbeid) en door 
  • de omgang met interne weerstand (prestatiemotivatie, egostructuur, onderliggende overtuigingen, toegestane gedragingen vanwege geboden en verboden, als beperkingen op de inzet van het beschikbare vermogen).

Zoals in mijn vorige artikel over maat en verhouding der dingen werd gesteld: soms vragen we teveel van ons vermogen. Om het geleverde/te leveren vermogen te verlagen (de batterij minder uit te putten) kunnen we dan het beste onze interne weerstand verlagen. 

In andere woorden: we zijn tot meer in staat als we onze interne weerstand afbouwen, zonder dat dit noodzakelijk meer inspanning kost. Zo levert een toegenomen levensstroom ons een hoger niveau van vervulling op, dat we als levensgeluk ervaren. Interne weerstanden inruilen voor levensgeluk is dus een effectieve en efficiënte manier van doen. Zodat de samenvatting van alles hiervoor kan luiden:

Met afnemende interne weerstand worden we gelukkiger èn relatief krachtiger èn efficiënter in ons energieverbruik.

Gezien het voorgaande wordt het interessant om te duiden wat die interne weerstand dan is en wat we kunnen doen om deze weerstand te verkleinen?
Ik onderscheid voor dat doel 4 soorten weerstand, die voor een belangrijk deel in ons onbewuste spelen:

  • Weerstand tegen de werkelijkheid zoals deze feitelijk is, die neerkomt op weerstand tegen het opgeven van onze illusies en oordelen bij en vertekeningen van de werkelijkheid, tengevolge van (delen van) onze egostructuur. Zie hiervoor onder andere de artikelen: ‘Heel of gescheiden, dat is de vraag’ en ‘Over de persoonlijke keuze tot werkelijkheid’ en ‘Illusies betreffende de aard van het menselijk verstand’ .
    Hierover wil ik binnenkort een nieuw artikel publiceren, dat gaat over het door onszelf begrensde beeld van de werkelijkheid en hoe dit leidt tot reflexmatig in stand gehouden, kunstmatige, niet zinvolle grenzen. Dat artikel vormt een uitbreiding op het artikel: ‘Over de persoonlijke keuze tot werkelijkheid’.
  • Weerstand tegen de aanvaarding van onze wensen, verlangens en behoeften. Die weerstand kwam/komt tot stand  door vormen van zelfafwijzing. Zie hiervoor onder andere het artikel: Inzake de heling van zelfafwijzende patronen.
  • Weerstand in onszelf tegen de realisatie van onze wensen, verlangens en behoeften, wat neerkomt op zelfonthouding. Zie hiervoor het artikel over omgang met de eigen emoties.
  • Er is ook weerstand in de buitenwereld tegen de realisatie van onze wensen verlangens en behoeften. Dat gaat over onszelf niet neer te durven zetten ten overstaan van de wensen, verlangens en behoeften van anderen. Hier nemen we onszelf niet serieus genoeg in onze eigen behoeftenvervulling en daar nemen onze negatieve en verkleinende oordelen over onszelf ten opzichte van anderen een centrale rol in.

Voor zover we ons niet bewust zijn van deze weerstanden ligt daar het eerste werk. Bewustzijn en inzicht opbouwen zijn op zich de enige echte motoren onder groei en verandering. We doen daar dus altijd goed aan.

De aanpassingen die we op de werkelijkheid maken zijn voor elk mens specifiek en een integraal onderdeel van een geheel van aanpassingen in jouzelf. Het is daarom niet zinvol in algemene termen aan te geven wat er aan een specifieke individuele aanpassing deugt en wat niet. In het algemeen kunnen we wel zeggen: als je geregeld veel weerstand ervaart en of niet begrijpt waar die vandaan komt, is er iets om naar te kijken en is er waarschijnlijk potentieel voor verlaging van je interne weerstand.

Het is onverstandig om alles dat weerstand oplevert, zonder er gedegen bij stil te staan zomaar af te breken. In onze egostructuur zijn ook nuttige zaken opgeslagen, die ons helpen op een efficiënte manier gedragsalternatieven te vinden en toe te passen. Of die ons ervan weerhouden in zeven sloten te lopen, of oude fouten te herhalen. We hebben in ons leven ook zinvolle aanpassing gecreëerd. De aandacht hoort te gaan naar nu knellende aanpassingen, die veel interne (of externe) weerstand oproepen. Die belemmeren onze effectiviteit en vormen een barrière naar meer levensgeluk. Die interne weerstanden in te ruilen voor levensgeluk helpt je dus rechtstreeks verder. 

En dat is waar het ons om te doen is.

Is deze tekst aanleiding voor je om een gesprek aan te gaan, dan kun je op deze pagina een afspraak maken. Als je twijfelt of ik je kan helpen, oriënteer je dan eerst op de rest van mijn site en als de twijfel blijft, stel me jouw vraag dan via de contactpagina. Je krijgt een eerlijk antwoord, of mijn telefoonnummer als de vraag me niet helder is. Tot dan!